Cele i zadania

 1. Celem działalności Świetlicy jest udzielanie pomocy rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań, a w szczególności objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem.
 2. Objęcie dzieci opieką i wychowaniem realizowane jest według systemu wychowawczego św. Jana Bosko zwanego prewencyjnym, ze szczególnym nastawieniem na profilaktykęuzależnień, którego celem jest ukształtowanie postawy dobrego obywatela i chrześcijanina.
 3. Świetlica realizuje cele i zadania w sposób określony w rozporządzeniu o placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Świetlica zapewnia wychowankom:
  • prowadzenie zajęć tematycznych oraz sportowo-rekreacyjnych, kół zainteresowań, w zależności od potrzeb wychowanków oraz możliwości kadrowych,
  • koordynowanie zabaw dowolnych inspirowanych przez wychowanków,
  • organizowanie lub umożliwienie udziału w spotkaniach okolicznościowych, imprezach rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych,
  • organizowanie wyjść, wycieczek i wyjazdów;
  • pomoc w nauce, poprzez:
   • tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej,
   • udzielanie wsparcia przy odrabianiu lekcji,
   • wyrównywanie zaległości w nauce szkolnej,
   • utrwalanie wiedzy zdobywanej w szkole;
  • organizację czasu wolnego, poprzez:
  • dożywianie, w tym:
   • 1 posiłek dziennie w formie podwieczorku,
   • poczęstunek podczas spotkań i imprez okolicznościowych,
   • suchy prowiant podczas wyjść i wyjazdów;
  • wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb.
 5. Świetlica prowadzi stałą pracę z rodziną wychowanka poprzez:
  • poradnictwo dla rodziców;
  • odwiedziny wychowawców w domach rodzinnych wychowanków;
  • organizowanie cyklicznych zebrań organizacyjnych z rodzicami;
  • angażowanie rodziców w działania związane z realizacją zadań i funkcjonowaniem Świetlicy;
  • spotkania integracyjne, konsultacyjne i okolicznościowe.

Utworzono: 2010-11-09